Mis on usk jumalasse?

mis on usk

Kas olete kunagi mõelnud asjadele, mida me iga päev teeme ja mis nõuavad usku? Bussisõit, restoranis söömine, tänava ületamine, seemne istutamine ... see kõik nõuab teatud usku. Aga mis on usk? Kuidas sa ennast defineerid?Kuninglik Akadeemia annab meile usu kohta mõned määratlused. Näiteks räägib ta usust kui uskumuste kogumist, mis mõnel inimesel või inimrühmal võib olla. Veel üks pakutud definitsioonidest räägib usaldusest või heast kontseptsioonist, mis meil inimese või olukorra kohta võib olla. Kui ta määratleb usu mõiste kristluses, ütleb ta meile, et see on teoloogiaga seotud voorus, mis seisneb Jumala ilmutuse kinnitamises.

Piibel määratleb ka usu ja aitab meil mõista, milleks see on vajalik. Järgmised salmid aitavad teil usu mõistes veidi rohkem selgust saada ja julgustavad teid käima koos Jumalaga.

Kuidas on Piiblis määratletud usk Jumalasse?

1. Usk on kindlus, et saame midagi sellist, mida meil veel pole.

Kristlastena põhineb meie usk kindlusel, et Jumal (meie usu objekt) teeb omal moel ja omal ajal seda, mida me ootame. Me ei küsi juhuslikult nagu rikutud või rikutud lapsed, vaid palume vastavalt nende tahtele, tuginedes oma taotlustele sellele, mis meie Jumalale meeldib.2. Usu kaudu meeldime Jumalale, usume, et see on tõsi ja võime usaldada tema lubadusi.Kui ütleme, et usume Jumalasse, kinnitame, et ta on meie elus tõeline ja et tema saab täita meie sügavaimad taotlused ja unistused. See kinnitus rõõmustab ja rõõmustab meie Jumala südant. See usk temasse kinnitab, et me teame, et tal on kõik jõud anda meile seda, mida me täna igatseme, ja anda ka igavene elu.

3. Meie usk on vastus tõelisele Jumalale, kes ilmutab end meile erineval viisil, sest ta ihkab, et me teda tunneksime

Oma sõnas kinnitab Jumal meid, et teist Jumalat pole olemas. Kuid ta ei jää sõnadesse, ta läheb kaugemale ja ilmutab ennast meile. Kui oleme tähelepanelikud ja anname talle võimaluse, võime kogeda tema puudutust oma südames ja jõudu, mille ta meile annab, elamaks elu, mis näitab, et ta on meie südame Issand.Kuidas omandatakse usk Jumalasse?

1. Usk on Jumala kingitus

Jumal pani usu inimese südamesse ja inimene otsustab, kuhu see usk panna. Kui usume Jeesusesse, siis otsustame uskuda, et tema maa peale tulek, tema imed ja ristil ohverdamine olid reaalsus ja avasid meile ukse pääsemiseks ja igaveseks eluks.2. Jumal on andnud meile kõigile usu

Armu eest, mis mulle on antud, ütlen teile kõigile: Ärgu kellelgi olgu kõrgemat enesemõtet, kui tal peaks olema, vaid mõelge endast pigem mõõdukalt, vastavalt usu mõõdule, mille Jumal talle on andnud. .
(Roomlastele 12: 3)

3. detsember Tähtkuju

Usu olemasolu nõuab alandlikkust, enese nägemist sellisena, nagu me oleme, inimlikud ja piiratud. Jumal annab meile usu mõõdu, mille abil tunneme ära tema vajaduse tema järele. Me võime seda usku suurendada niivõrd, kuivõrd lubame tal oma südames töötada ja meid oma kuvandina rohkem ümber kujundada.3. Usk hakkab toimima hetkel, kui me saame oma pääste ja see laieneb meie elu kõikidele aladeleMeie usk algab südamest ja me hakkame rääkima, jagama seda, mida Jumal on meis teinud. Siis, kui me kasvame koos Jeesusega käimisel, avaldub usk meie tegude, sõnade ja otsuste kaudu.4. Kui otsustame uskuda, et Jumala tõotused on tõesed ja täidetakse

Kõik Jumala antud lubadused on Kristuses jah. Niisiis reageerime Kristuse kaudu auamenile Jumala aule.
(2. Kor. 1: 20)

Jumala tõotused täitusid Jeesuses. Jeesuse amet maa peal oli jõu, tervendamise ja päästmise teenistus. Võime enesekindlalt usaldada, et Jumal täidab jätkuvalt oma lubadusi, tahab siiski paraneda, andestada ja päästa. Me võime Jeesuse nimel palvetada ja öelda aamen (nii olgu) kahtlemata, sest Jumal jääb ustavaks, ta on ikkagi Jumal ise.

Milline on usk Jumalasse?

1. Usu kaudu saame andestuse ja pääste

Jumal armastas meid nii palju, et ta saatis oma poja Jeesuse meie eest surema. Uskudes Jeesusesse ja temasse uskudes saame patud andeks ja saame igavese elu.2. Me võtame Jeesuse oma südamesse usu kaudu

Ma palun teid Vaimu kaudu ja teie hiilgavast rikkusest tuleneva jõuga tugevdada teid oma olemuse sügavuses, et usu läbi elaks Kristus teie südames.
(Efeslastele 3: 16–17)

Usu kaudu otsustasime avada oma südamed Jeesusele. Tema vaim tuleb elama meisse ja tugevdab meid kõiges.

3. Oma usu abil ületame maailma ja oma lihalikud kalduvused

Oma usu kaudu Jeesusesse suutsime ületada kiusatused ja kalduvuse pattu teha. See annab meile jõudu püüda Jumalale rohkem meeldida kui nõustuda kõigi soovidega.4. usk on kristlase soomuse osa; aitab meil kahtlused tagasi lükata, kiusatuste ees kindlalt seista ja Jeesusele truu olla

Selle kõige kõrval võtke usu kilp, millega saate kustutada kõik kurja põlevad nooled.
(Efeslastele 6:16)

kaljukits mees kala naine

Jumal ei lase meil üksi võidelda, ta annab meile raudrüü, millest peame üle saama oma vaimses võitluses. Kilp, millest see salm räägib, oli suur kilp, mida Rooma sõdurid kasutasid edasipääsuks. Kui proovime Jeesusega käies edasi areneda, võivad mitmel rindel tekkida kahtlused ja rünnakud, kuid kui hoiate usu kilbist tugevalt kinni ja õpite seda kasutama, saate need kurja rünnakud kustutada. .

Siit saate teada, mis see on ja kuidas kanda Jumala soomust.

5. Usk avab meile ukse imede kogemiseks

-Mida sa tahad, et ma sinu heaks teeksin? Ta küsis.

Rabi, ma tahan näha, vastas pime mees.

Võite minna, ütles Jeesus. Sinu usk on sind tervendanud.

Korraga taastas ta nägemise ja hakkas Jeesust sellel teel järgima.

(Markuse 10:52)

Usk annab meile kindluse, et Jumal saab teha ka seda, mis näib võimatu; avage uks, et Jumal töötaks, kuna meil pole selle küsimisel mingeid reservatsioone. Usu kaudu palume ja läheneme temale, et ta sekkuks meie elu kõikidesse valdkondadesse.

6. Usk Jumalasse muudab meid teistsuguseks, muudab meid. Vana on selja taga ja meil on võimalus uueks alguseks

Tänu oma usule oleme uued olendid, vana on maha jäänud ja meil on uus algus. Võime rahulikult oodata seda, kes teab, et ta on parimates kätes.Pidage meeles, et Jumalasse uskumiseks peate teda tundma ja temaga sõprust arendama. Veeda aega koos Jumalaga, püüa oma usku suurendada. Sa ei kahetse.

Jagage Oma Sõpradega: