Efeslastele 6: Jumala soomus - mida see tähendab ja kuidas seda kasutada?

Efeslastele 6 on Pauluse kirja efeslastele viimane peatükk ja salmides 10–18 julgustab ta neid Issandas vankumatuks jääma.

Loe Edasi