35 piiblisalmi tänulikkusest ja tänulikkusest Jumala ees

35-piiblisalmid-tänulikkusest ja jumalale tänulikkusest

Kas olete kunagi peatunud mõtlema kõigele heale, mille Jumal teile on andnud? Lihtne asjaolu, et saate seda lugeda, on juba põhjust tänada. On palju inimesi, kes ei oska lugeda, ja palju teisi, kes ei näe. Oleme privilegeeritud! Kuid kui oleme siirad, keskendume mõnikord rohkem oma probleemidele või asjadele, mis meil puuduvad, selle asemel, et väljendada oma rõõmu ja tänu Jumalale kõige hea eest, mis meie elus on.Piiblist leiame palju salme, mis meid inspireerivad ja meenutavad paljusid põhjuseid, miks peaksime tänulikud olema. Vaatame mõnda neist ja elame elu, mis on tänulik meie armastava Issanda ja Päästja ees.

1. Tähelepanelik Jumala headuse ja armastuse suhtes

1. Ajaraamat 16:34 - tähelepanelik Jumala headuse ja armastuse suhtesKiida Issandat, sest ta on hea ja tema suur armastus kestab igavesti!
(1. Ajaraamat 16:34)Tänulik süda on täis kiitust Jumalale, eriti tema igavese armastuse tegelikkuse ees. Jumal pole sarnane inimestega, keda me täna armastame ja homme unustame. Jumala armastus on tingimusteta ja kestab igavesti. Pole tähtis, mitu korda me temast läbi kukume, jääb ta ustavaks, armastab meid ja on valmis andestama. Kuidas me ei saaks sellisele armastusele tänulikud olla? Olgem tähelepanelikud, ärgem jätkem kasutamata võimalust tänada teda armastuse üksikasjade eest, mida ta meile iga päev annab.

2. Avaldage oma tänu

Tänu kaudu sisenege selle ustest; tulge oma õukondadesse kiidulauludega; tänage teda, kiitke tema nime.
(Laul 100: 4)Tänulikkus Jumala vastu ei pea olema tema ja meie vahel midagi privaatset. Oluline on seda väljendada teiste ees ja ennekõike siis, kui kohtume oma vendadega usus. See on privileeg, et saame minna templisse, et koos Jumalat kiita ja jagada seda, mida ta meie elus teeb. Meie tunnistused ja tänuavaldused Jumalale võivad julgustada ja edendada teisi. Ärgem olgem häbelikud, kui väljendame oma armastust ja tänu Jumalale tema lõpmatu lahkuse eest.7 salmi Jumala armastusest, mis puudutab teie südant

3. Usaldagem Jumalat

Laul 28: 7 - Issand on minu tugevus ja kilp

Issand on minu tugevus ja kilp; mu süda usaldab teda; Saan temalt abi. Mu süda hüppab rõõmust ja lauludega tänan teda.
(Laul 28: 7)Me peame tänama Jumalat, et ta annab meile vajalikku jõudu igas olukorras. Jumal on ka meie kaitsekilp vaenlase agressioonide eest. Me ei pruugi kunagi täpselt teada, kui paljudest pahedest on Jumal meid vabastanud.

Me ei ole raskuste keskel üksi, Jumal on alati meie kõrval ja aitab meid tugevdada. Pidades meeles, et tema kohalolek on alati meiega, peaks see meid julgustama ja täitma meie rõõmu.

11 salmi Jumala tõotustega teie eluks

4. Seiskem tema rahus kindlalt

Ärge muretsege millegi pärast; Pigem esitage palved ja palvetega igal juhul oma palved Jumalale ja tänage teda. Ja Jumala rahu, mis läbib kogu mõistmise, kaitseb teie südant ja teie mõtteid Kristuses Jeesuses.
(Filiplastele 4: 6–7)Elus on palju asjaolusid, mis võivad ärevust tekitada: haigus, pereprobleemid, rahaline olukord ... Kuid meie pilk ei peaks olema suunatud oludele, vaid Jeesusele ja tema võimule neid muuta. Võime tema poole pöörduda ja tänada, sest ta on meid siiani aidanud ja teame, et teeb seda ka edaspidi.

Täname enesekindlalt, et Jumal hoolib meist (1. Peetruse 5: 7). See teadmine täidab meie südame rahuga ja kinnitab meie usku. Meie mõtted muutuvad, kui keskendume Jumala väele, mitte probleemidele ja tema rahu voolab vabalt, aidates meil asju näha jumalikust vaatenurgast.

Piiblisalmide nõuanded noortele

5. Pidage meeles, et Jumal on meid juba õnnistanud

Mida tähendab Efeslastele 1: 3?

Kiitus olgu Jumalale, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isale, kes on meid taevapiirkondades õnnistanud iga vaimse õnnistusega Kristuses.
(Efeslastele 1: 3)

Jumala süda rõõmustab, kui kiidame teda ja täname teda kõigi õnnistuste eest. Pole kedagi heldemat kui Jumal, ta on andnud meile kõik, mis puudutab elu ja jumalakartust (2. Peetruse 1: 3), ja meie tänulikkus ei tohiks kunagi lõppeda.

Me õnnistame ja ülendame Jumalat, kui tunneme ära kõik, mis ta on meile Kristuse kaudu andnud. Just temas on meil pääste ja tema armu kaudu oleme saanud vaimsed kingitused, mida ta annab kõigile, kes teda Issanda ja Päästjana vastu võtavad.

6. Tunnusta ära, mida Jumal meile annabIga hea kingitus ja iga täiuslik kingitus laskub kõrgelt, kus on taevaste tulede loonud Isa ja kes ei muutu nagu tähed ega liigu nagu varjud.
(Jaakobuse 1:17)

Päevad mööduvad ja me ei peatu mõtlemast, kui suur õnn on see, kui saame hingata, näha, kuulata, kõndida, rääkida ... Nii palju asju teeme automaatselt, kuna oleme inimesed ja oleme nagu seda. Kuid just Jumalale meeldib meile anda tervist, perekonda, sõpru, päästet Jeesuse kaudu ja kõike head, mis meie elus on. Ärgem lubagem, et igapäevane jahvatamine ja tekkivad probleemid takistavad meil tänulikku südant, mis tunnistab kõiki õnnistusi, mis on osa meie elust.

7. Tänulik meie päästmise eest

Sest armu läbi olete päästetud usu kaudu; See ei tule teilt, vaid on Jumala kingitus, mitte tegude kaudu, nii et keegi ei saaks kiidelda.
(Efeslastele 2: 8–9)

Parim kingitus, mis me kunagi saanud oleme, on meie hinge päästmine. Jumal andis selle meile juba Jeesuse ristisurma kaudu. Ta maksis meie pattude eest hinna ja tänu tema ohvrile on meile andeks antud ja lepitatud Jumalaga (Roomlastele 5: 1-2). Võtkem tema kingitus usu kaudu vastu ja lubagem, et Jumal muudaks meid üha enam oma kuju järgi. Ärgem unustagem kunagi tänamast Isa igavese elu eest, mille ta meile Kristuses on andnud.

Mõtiskle nende igapäevaste pühendumuste üle

Rõõmustage oma südant, meenutades mõnda neist õnnistused, mida saame usu kaudu .

8. Me esindame Kristust

Ja mida iganes teete sõna või teoga, tehke seda Issanda Jeesuse nimel, tänades tema kaudu Isa Jumalat.
(Koloslastele 3:17)On suur vahe, kas teha asju kohustusest ja teha tänulikust südamest, mis püüab austada ja meeldida Jumalale. See pole mitte ainult ümbritsevatele meeldivam, vaid ka meie ise saame kasu füüsilisest ja vaimsest tervisest.

Kõike Jeesuse nimel tehes tähendab see, et oleme tema esindajad neile, kellega me igapäevaselt suhtleme. Kui nad näevad minus Jeesust, kui ma kohtlen neid nii, nagu ta soovib, ja teen seda südamest, mitte pahuralt, siis ülistan teda ja tegutsen muutunud ja armastavast südamest.

9. Tänulikkus ka raskuste keskel

Tänage Jumalat igas olukorras, sest see on tema tahe teie suhtes Kristuses Jeesuses.
(1. Tessalooniklastele 5:18)

Jumala lastena õnnestub meil alati leida midagi, mille eest Jumalat tänada, isegi olukordades, mis meile haiget teevad või segadust tekitavad. Me teame, et meie jaoks, kes armastavad Jumalat, töötab kõik hea (Roomlastele 8:28) ja me läheme enesekindlalt edasi. Asi pole selles, et me oma valu eitaksime, vaid selles, et selle valu keskel kogeme tema rahu ja teame, et tal on eesmärk.

Mõnikord näeme tagasi vaadates, et just kõige valusamatel või raskematel hetkedel kogesime kõige selgemini Jumala väge ja lähedust. Hoidkem oma vaimu tähelepanelik Jumala kohaloleku ja headuse suhtes ning ärgem lõpetagem teda tänamast.

107 Piiblisalmide julgustamine igal juhul

10. Nüüd kuulume valguse kuningriiki

Sel viisil peavad nad kannatlikult kannatama igas olukorras, tänades rõõmsalt Isa. Ta on andnud teile õiguse osaleda pühade pärandil valgusriigis. Ta vabastas meid pimeduse valitsemisest ja viis meid üle oma armastatud Poja kuningriiki, kelles meil on lunastus, pattude andeksandmine.
(Koloslastele 1:11 b – 14)Tänulikkus aitab meil püsida ja võimaldab meenutada, kes me oleme Jeesuses. Tänu Kristuse tööle kuulume valguse kuningriiki, see on meie pärand hetkest, mil anname oma südame Jeesusele ja võtame vastu Tema kui Päästja.

Pimedusel kogu oma rõhumisega pole enam meie üle võimu. Meid on lunastatud Jeesuse kaudu ja tema valgus valgustab meie teed igas olukorras. Jumal aitab meid ja juhendab meid käituma vastavalt Jumala iseloomule ja tahtele. Meil on parim nõustaja! Võtkem kätte kõik see, mida Kristus on meie jaoks juba võitnud, ja elame võidukat elu, mis sünnib andestatud ja tänuliku südamega.

Vaata 9 salmi, et uuendada lootust oma elus .

11. Heebrealastele 12:28

Nii et meie, kes me saame vankumatut kuningriiki, olgem tänulikud. Sellest tänulikkusest inspireerituna kummardagem Jumalat tema meelest aukartliku hirmuga.
(Heebrealastele 12:28)

12. Psalm 107: 1–3

Tänage Issandat, sest ta on hea; tema suur armastus kestab igavesti. Las seda ütlevad Issanda lunastatud inimesed, kelle ta lunastas vastase võimult ja kelle ta kogus kõigist maadest, idast ja läänest, põhjast ja lõunast.
(Laul 107: 1–3)

13. Psalm 107: 8

Las nad tänavad Issandat tema suure armastuse, inimeste imede eest!
(Laul 107: 8)

14. Psalm 107: 22

Las nad toovad tänuohvreid ja kuulutavad rõõmsalt oma tegusid!
(Laul 107: 22)

15. Efeslastele 5: 19–20

Julgustage üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega. Laulge ja kiitke Issandat südamega, tänades alati Jumalat Isa kõige eest meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel.
(Efeslastele 5: 19–20)

16. Psalm 50:14

Pakkuge oma tänu Jumalale, pidage oma lubadusi Kõigekõrgemale!
(Laul 50:14)

17. Psalm 50:23

Kes mulle oma tänulikkust pakub, austab mind; sellele, kes oma käitumist parandab, näitan ma oma pääste.
(Laul 50:23)

18. Koloslastele 4: 2a

Pühenduge palvele: püsige selles tänulikkusega.


(Koloslastele 4: 2a)

19. Psalm 69: 30-31

Lauludega kiidan Jumala nime; tänuga ma ülendan teda. See ohver meeldib Issandale rohkem kui härjal või sarvega kabjadega vasikal.
(Laul 69: 30–31)

20. 1. Ajaraamat 16: 4

Taavet pani mõned leviidid Issanda laeva hoole alla teenima, tänama ja ülistama Issandat, Iisraeli Jumalat.
(1. Ajaraamat 16: 4)

21. Psalm 136: 1–3

Tänage Issandat, sest ta on hea; tema suur armastus kestab igavesti. Tänage jumalate Jumalat; tema suur armastus kestab igavesti. Tänage Kõigevägevamat Isandat; tema suur armastus kestab igavesti.
(Laul 136: 1–3)

22. 1. korintlastele 1: 4

Ma tänan alati Jumalat teie eest, sest ta on Kristuses Jeesuses teile andnud oma armu.
(1. Korintlastele 1: 4)

23. Psalm 106: 1

Halleluuja! Kiida Issandat! Tänage Issandat, sest ta on hea; tema suur armastus kestab igavesti.
(Laul 106: 1)

24. Psalm 106: 47

Päästke meid, Issand, meie Jumal; koguge meid taas rahvaste hulgast, et me tänaksime teie püha nime ja kiitaksime teid uhkusega.
(Laul 106: 47)

25. Taaniel 2:23

Sulle, mu vanemate jumal, ma kiidan ja tänan sind. Sa oled andnud mulle tarkust ja väge, andnud mulle teada, mida me sinult palume, mulle teatavaks teinud kuninga unistuse!
(Taaniel 2:23)

26. 1. Korintlastele 15: 56–57

Surma nõelamine on patt ja patu jõud on seadus. Kuid aitäh Jumalale, kes annab meile võidu meie Issanda Jeesuse Kristuse kaudu!
(1. Korintlastele 15: 56–57)

27. Psalm 147: 7

Laula Issandale tänutundega; laula harfi kõlades meie Jumalale psalme.
(Laul 147: 7)

28. 1 Kroonika 29: 11-13Teie olete, Issand, ülevus ja vägi, au, võit ja majesteetlikkus. Kõik on sinu, see on kõik taevas ja maa peal. Teie oma on ka kuningriik ja te olete üle kõige. Sinust tuleb rikkus ja au; sina valitsed kõike. Teie kätes on jõud ja jõud ning teie olete see, kes kõiki suurendab ja tugevdab. Selle eest, meie Jumal, täname teid ja kiidame teie hiilgavat nime.
(1. Ajaraamat 29: 11–13)

29. Ilmutus 11: 16–17

Kakskümmend neli vanemat, kes istusid oma aujärjel Jumala ees, kummardasid ennast maa peal ja kummardasid Jumalat, öeldes: Issand Kõigeväeline Jumal, milline sa oled ja milline sa olid, me täname sind, et sa oled võtnud oma suure jõu ja oled hakanud valitsema .
(Ilmutus 11: 16–17)

30. Jeremija 33: 10–11

Nii ütleb Issand: Sa ütled, et see koht on varemetes, ilma inimeste ja loomadeta. Kuid Juuda linnades ja Jeruusalemma tänavatel, mis on inimtühjad ning ilma inimeste ja loomadeta, kõlab taas rõõmu- ja rõõmuhüüd, peigmehe ja pruudi laul ning nende hääl, keda nad tooge tänuohvreid Issanda kotta ja laulke: „Tänage Kõigeväelist Issandat, sest Issand on hea, sest tema armastus on igavene.” Ma muudan selle riigi õnne - kinnitab Issand - ja see saab mine tagasi olemisse nagu see oli alguses.
(Jeremija 33: 10–11)

31. Psalm 75: 1

Täname teid, oh jumal, täname teid ja kutsume teie nime; Kõik räägivad teie imelistest töödest!
(Laul 75: 1)

32. Koloslastele 2: 6–7

Seega, kui võtsite Jeesus Kristuse Issandana vastu, elage temas nüüd, juurdunud ja üles ehitatud temas, kinnitatud usus, nagu teile õpetati, ja täidetud tänulikkusega.
(Koloslastele 2: 6–7)

33. Efeslastele 5: 4Samuti ei tohiks olla sündsusetuid sõnu, rumalaid jutte ega ebaviisakaid nalju, mis kõik on paigast ära; pigem on tänupüha.
(Efeslastele 5: 4)

227 inglinumbri tähendus

34. 1. Timoteosele 4: 4-5

Kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja pole midagi põlastusväärset, kui see võetakse vastu tänuga, sest Jumala sõna ja palve pühitsevad seda.
(1. Timoteosele 4: 4–5)

35. Psalm 105: 1–2

Tänage Issandat, hüüdke tema nime; tehke oma tööd rahva seas tuntuks. Laula talle, laula talle psalme; rääkida kõigist selle imedest.
(Laul 105: 1–2)