20 hästi tuntud piiblisalmi tugevusest

20 tuntud piiblisalmi

Jumala sõna on ümberkujundav ja täis jõudu. Vaatame 20 jõulist piiblisalmi tugevusest ja õpime neid kasutama meie taevase Isa poole palvesuhtes ja tänutundega südametes.

1. Filiplastele 4:13 - Piiblisalmid tugevusest

Saan kõike teha Kristuses, kes mind tugevdab.

(Filiplastele 4:13)märk 28. augustiksPiiblisalmide sõnum: Aitäh, isa, Kristuse tõttu on mul jõudu elus raskustega silmitsi seista.

2. Johannese 3:16 - hästi tuntud piiblisalmid

Sest Jumal armastas maailma nii, et ta andis oma ainusündinud Poja, et kõik, kes temasse usuvad, ei hukkuks, vaid neil oleks igavene elu.

(Johannese 3:16)

Piibli salmisõnum: Issand, kas ma ei tohi kunagi unustada, kui suur on sinu armastus minu vastu. Ma tänan teid tohutu Jeesuse ohvri eest ristil, mille kaudu mul on igavene elu.

3. Roomlastele 8:28 - piiblisalmid tugevusest

Nüüd teame, et Jumal korraldab kõik nende heaks, kes teda armastavad, ja nende jaoks, kes on kutsutud tema eesmärgi kohaselt.

(Roomlastele 8:28)

Piiblisalmide sõnum: Aitäh, Issand, enesekindluse eest, et mul on võimalik, et kui sa lubad mu ellu midagi, töötab see olukord minu heaks, sest ma armastan sind kogu südamest.

4. 1. Korintlastele 13: 4-5 - tuntud piiblisalm

Armastus on kannatlik, see on lahke. Armastus pole kade ega kiitlev ega uhke. Ta ei käitu ebaviisakalt, ta ei ole isekas, ta ei vihane kergesti, ta ei pea viha.

(1. Korintlastele 13: 4–5)Piibli salmisõnum:

Isa, see on armastus, mis pärineb sinult. Ma tahan end rohkem täita teie kohaloleku ja teie armastusega. Ma tahan olla rohkem nagu sina! Muutke oma süda nii, et ma armastaksin oma ligimest niimoodi.

5. Joosua 1: 9 - piiblisalmid tugevusest

Olen teile juba käskinud: ole tugev ja julge! Ärge kartke ega heituge! Sest Issand, sinu Jumal, saadab sind kõikjal, kuhu lähed.

(Joosua 1: 9)

Piiblisalmide sõnum: Issand, aita mul olla tugev ja julge. Eemaldage kõik hirmud, mis takistavad mul teid tunda. Aidake mul kogeda kogu aeg teie kohalolekut ja meeles pidada, et saan teilt kõik vajaliku jõu, et täita seda, millele olete mind kutsunud.

6. Numbrid 6: 24–26 - hästi tuntud piiblisalm

Issand õnnistab sind ja hoiab sind; Issand vaatab sind hea meelega ja avaldab sulle oma armastust; Issand näitab sulle oma soosingut ja annab sulle rahu.

(Numbrid 6: 24–26)

Piibli salmisõnum: Issand jumal, aita mul ära tunda sinu tööd ja õnnistusi, mida sa minu ellu tood. Tahan märgata teie käiku minu kasuks ja eelkõige tahan saada teie rahu ja elada teid usaldades.

7. Filiplastele 4: 6–7 - Piiblisalmid tugevusest

Ärge muretsege millegi pärast; pigem esitage palved ja palvetega igal juhul oma palved Jumalale ja tänage. Ja Jumala rahu, mis läbib kogu mõistmise, kaitseb teie südant ja teie mõtteid Kristuses Jeesuses.

(Filiplastele 4: 6–7)Piibli salmisõnum: Isa, ükski olukord ei tohi mind unustada, et võin tulla sinu juurde palves ja tänulikkuses. Ärge laske mul muretseda ja kaotada oma kohaloleku tunne ja rahu. Valvake oma meelt ja aidake mul varjuda teie armastuse kätte.

8. 2. Korintlastele 5: 7 - hästi tuntud piiblisalm

Elame usust, mitte nägemisest.

(2. Korintlastele 5: 7)

Piibli salmisõnum:

Isa, kuigi ma ei näe sind oma füüsiliste silmadega, loodan, et oled kogu aeg minuga. Tänan teid, sest juhatate iga päev minu samme ja näitate mulle, kuidas edasi minna. Teie tahe ja teie kohalolek toovad minu ellu rahu ja kinnitavad mu käimist. Aidake mul olla kuulekas.

9. Apostlite teod 16:31 - Piiblisalmid tugevusest

Usu Issandasse Jeesusesse; nii et teie ja teie pere päästetakse ...

(Apostlite teod 16:31)

Piiblisalmide sõnum: Tänan teid, Issand, päästmise eest, mille olete mulle andnud usu kaudu Jeesusesse Kristusesse. Aidake mu perel tunda teie kohalolekut ja kasvada usus. Ma tahan, et igaüks neist kogeks teie armastust, nagu ka mina, loovutab oma elu teile ja otsustab teid Päästjaks aktsepteerida.

10. Jesaja 41:10 - hästi tuntud piiblisalmid

Nii et ärge kartke, sest ma olen teiega; ärge muretsege, sest mina olen teie Jumal. Ma tugevdan sind ja aitan sind; Hoian sind oma võiduka parema käega.

(Jesaja 41:10)Piiblisalmide sõnum: Issand, aita mul mitte karta ega ärevust tunda. Ma tahan elada kindlalt, et olete minuga ja annate mulle vajalikku abi minu elus tekkivate probleemide ja takistuste ületamiseks. Aitäh, et hoiad mind kinni ja ei lase mind kunagi lahti. Sinuga on mul rahu ja võit raskuste üle.

Lisateave Psalmi 91. tähenduse kohta

11. Laul 23: 1-2 Piiblisalmid tugevusest

Issand on minu karjane, mul pole millestki puudust; rohelistel karjamaadel paneb see mind puhkama. Vaiksete vete kõrval juhatab see mind.

(Laul 23: 1–2)

Piibli salmisõnum: Aitäh, Issand, sest sa oled ustav karjane, kes minust hoolib, mind varustab ja abistab. Aitäh, sest sinu usaldamine toob mu hinge puhkust ja rahu.12. Laul 23: 4 piiblisalmid tugevusest

Isegi kui ma käin läbi pimedate orgude, ei karda ma mingit ohtu, sest sa oled minu kõrval; Su lambakoer lohutab mind.

(Laul 23: 4)

Piibli salmisõnum: Isa, pimedamatel hetkedel, kui tundub, et kõik on lõppemas, aita mul meeles pidada, et sa oled minuga ja mul pole midagi karta. Kas ma saaksin tunda teie kohalolekut ja näha teie valgust, olgu minu olemus täis lootust ja rahu. Täname, et olete alati minu kõrval.

22. jaanuari sodiaagis

13. Johannese 14: 6 piiblisalmid tugevusest

Mina olen tee, tõde ja elu - Jeesus vastas talle. Keegi ei tule Isa juurde muidu kui minu kaudu.

(Johannese 14: 6)

Piibli salmisõnum: Aitäh, Issand, sest tõeline elu tuleb sinult. Sinus on mul eesmärk ja suund, sa juhatad mind ja aitad mul elada nii, nagu sulle meeldib. Tänan teid, sest minu tõde on see, et kuulun teile igavikuks. Aidake mul täna ja alati teid ülistada.

14. Efeslastele 2: 8–9 Piiblisalmid tugevusest

Sest armu läbi olete päästetud usu kaudu; See ei tule teilt, vaid on Jumala kingitus, mitte tegude kaudu, nii et keegi ei saaks kiidelda.

20. mai horoskoop

(Efeslastele 2: 8–9)

Piibli salmisõnum: Ma tänan sind, Issand, uskumatu päästekingi eest. Sinus ja tänu sinule on mul lootus igavesele elule.

15. Jeremija 29:11 Piiblisalmid tugevusest

Sest ma tean väga hästi plaane, mis mul teie jaoks on - kinnitab Issand - heaolu ja mitte õnnetuse plaanid, et anda teile tulevikku ja lootust.

(Jeremija 29:11)

Piibli salmisõnum:

Aitäh, issand, sest sul on head plaanid nii minu kui ka kõigi meie jaoks, kes sind armastame. Aidake mul kuulata teie häält ja olla kuulekas, mitte kunagi oma plaanist kõrvale kalduda. Ma tahan alati usaldada teie tohutut armastust.

16. Heebrealastele 11: 1 Piibli salm tugevusest

Nüüd on usk eeldatava tagatis, kindlus selle suhtes, mida ei nähta.

(Heebrealastele 11: 1)

Piibli salmisõnum: Armas isa, olgu minu usk alati sinusse. Olgu minu vaimsed silmad tähelepanelikud teie suuna suhtes, teades, et kuigi mu füüsilised silmad ei näe midagi, töötate siiski vaimses sfääris ja saan teid täieliku enesekindlusega jälgida.

17. Laul 118: 24 piiblisalmid tugevusest

See on päev, mil Issand tegutses; Rõõmustagem ja rõõmustagem selle üle.

(Laul 118: 24)

Piibli salmisõnum: Aitäh, isa, sest sa käitud iga päev imeliselt. Ma tänan teid eriti selle päeva eest, mil tulite minu ellu, selle päeva eest, mil võtsin teid vastu oma südame kuninga ja isandana. Tänu sellele rõõmustan ja tunnen rõõmu teie üle igaviku.

18. 2. Timoteosele 1: 7 piiblisalmid tugevusest

Sest Jumal pole meile andnud häbelikkuse, vaid jõu, armastuse ja enesekontrolli vaimu.

(2. Timoteosele 1: 7)

Piibli salmisõnum: Isa, aita mul olla julge ja kasuta mulle antud kingitusi oma armastuse ja oma kuningriigi levitamiseks kõikjal. Aidake mul teha kõik endast olenevad, et teha asju, mis on teile olulised.

19. Psalm 46: 1-2 Piiblisalmid tugevusest

Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie kindel abi ahastuse hetkedel. Seetõttu ei karda me isegi siis, kui maa variseb kokku ja mäed vajuvad mere põhja.

(Laul 46: 1–2)

Piibli salmisõnum:

Armas isa, sinu käes on mul kogu vajalik turvalisus ja kaitse. Aidake mul meeles pidada, et kui tulevad kohutavad tormid ja nuhtlused elus, olete te minuga. Sa oled kõikvõimas ja võin sinus varjuda. Tänan teid, sest te ei pöördu mulle kõige suuremate vajaduste korral selga.

20. Johannese 10:10 Piiblisalmid tugevusest

Varas tuleb ainult varastama, tapma ja hävitama; Olen tulnud, et neil oleks elu ja seda oleks külluses.

(Johannese 10:10)

Piibli salmisõnum: Aitäh, kallis Issand, selle rikkaliku elu eest, mis mul on sinus, Püha Vaimu kohaloluga täidetud elu eest. Aidake mul keskenduda teile ja teie tahte täitmisele, inimeste ja olude nägemisele sellisena, nagu te neid näete.